Προβιβασμός – Υποβιβασμός ΕΠΣ Σερρών 2015-16 - ΑΣΠΙΣ ΤΕΡΠΝΗΣ

ΑΣΠΙΣ ΤΕΡΠΝΗΣ

Ιστοσελίδα για το ποδόσφαιρο - αθλητισμό - στην Τερπνή, Σέρρες, Μακεδονία, Ελλάδα και όχι μόνο. LifeHot, Ομάδες ....

Τελευταία Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1 - Panseraikos

Φιλική ιστοσελίδα: www.panseraikos.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

Προβιβασμός – Υποβιβασμός ΕΠΣ Σερρών 2015-16

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Μεραρχίας 61, Σέρρες 62125                                                                                     

url: http://www.epss.gr
e-mail: epss@otenet.gr 
Τηλ.: 23210 59584, 23210 59893        Fax: 23210 59135
Αριθμ. Πρωτ. 1437
Σέρρες: 19-10-2015  
Προς: Άπαντα Σωματεία

Έδρες τους (55/16-2-2016)
Κύριε Πρόεδρε,
Σας γνωρίζουμε την συμπλήρωση της προκήρυξης πρωταθλήματος που σας
κοινοποιήθηκε με το υπαριθμ.πρωτ.1393/3-7-2015 έγγραφό μας, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ της ΕΠΣ Σερρών που έχει ως εξής:
14. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ – ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ
Το Πρωτάθλημα της Α΄ κατηγορίας την περίοδο 2015-16 θα χωρισθεί σε δύο (2) υποκατηγορίες :
  • την Επίλεκτη υποκατηγορία με έναν όμιλο των δώδεκα (12) ομάδων.
  • και την Ανώτερη υποκατηγορία με δύο (2) ομίλους των δεκατεσσάρων (14) ομάδων (σύνολο 28).

Επίσης την περίοδο 2015-16 η Β΄ κατηγορία θα απαρτίζεται από δύο (2) ομίλους των δεκαπέντε (15) ομάδων.
Α΄ κατηγορία Περιόδου 2015-16
Α. ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

Ισχύουν όσα καθορίζονται στο άρθρο 20 του ΚΑΠ.
Την περίοδο 2015-16, το Πρωτάθλημα της Α΄ κατηγορίας θα χωρισθεί σε δύο (2) υποκατηγορίες την Επίλεκτη κατηγορία με δώδεκα (12) και την Ανώτερη κατηγορία με είκοσι οχτώ ομάδες (28), και η κατάταξη των ομάδων θα γίνει με τον παρακάτω τρόπο:

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (α΄ και β΄ γύρος) και σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων και για τις θέσεις που δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες των επόμενων φάσεων, ισχύουν οι παράγραφοι 5,6,7 & 8 του άρθρου 20 του ΚΑΠ.

PLAY-OFFS
Αφού οριστικοποιηθεί η κατάταξη των ομάδων στις θέσεις από 1 μέχρι 12 (κανονική περίοδος) ισχύουν τα εξής:
Οι πρώτες εξ (6) ομάδες της Επίλεκτης κατηγορίας ξεκινούν διπλούς αγώνες εκ νέου με βαθμολογία που βγαίνει ως εξής:
1.- Η ομάδα που θα καταλάβει την έκτη (6η) θέση ξεκινάει με μηδέν (0) βαθμούς.
2.- Η ομάδα που θα καταλάβει την πέμπτη (5η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
3.- Η ομάδα που θα καταλάβει την τέταρτη (4η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
4.- Η ομάδα που θα καταλάβει την τρίτη (3η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
5.- Η ομάδα που θα καταλάβει τη δεύτερη (2η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
6.- Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη (1η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από την έκτη θέση (6η).
Όπου η σχετική διαίρεση δεν παράγει ακέραιο αριθμό τότε γίνεται στρογγυλοποίηση του αποτελέσματος προς τα επάνω.
Οι κλειδάριθμοι που θα έχουν οι ομάδες στους εκ νέου διπλούς αγώνες των play-off, θα οριστούν κατόπιν κληρώσεως με όρους που θα καθορίσει το Δ.Σ. της ΕΠΣ Σερρών (πχ αντίθετα νούμερα, γήπεδα κλπ).
Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (α΄ και β΄ γύρος) και σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων για την θέση ανάδειξης Πρωταθλητή, ισχύουν οι παράγραφοι 5,6,7 & 8 του άρθρου 20 του ΚΑΠ.
Η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ΚΑΠ.
Η τελική κατάταξη των ομάδων στον νέο βαθμολογικό πίνακα της διαδικασίας των play-off θα αποτελέσει την πλήρωση των έξι (6) πρώτων θέσεων της τελικής ενιαία κατάταξη της Επίλεκτης κατηγορίας.
Η Πρωταθλήτρια ομάδα για να ανέλθει στη Γ΄ Εθνική Ερασ/κή, θα αγωνιστεί σύμφωνα με διαδικασίες και όρους που θα ορίσει η ΕΠΟ.

PLAY-OUT
Οι ομάδες που θα καταλάβουν την έβδομη ( 7η) θέση μέχρι τη δωδέκατη (12) θέση σύνολο εξ (6) αγωνίζονται εκ νέου σε διπλούς αγώνες για παραμονή στην Επίλεκτη κατηγορία ή για υποβιβασμό στην Ανώτερη κατηγορία.
Οι παραπάνω ομάδες (σύνολο εξι 6 ομάδες) της Επίλεκτης κατηγορίας ξεκινούν διπλούς αγώνες εκ νέου με βαθμολογία που βγαίνει ως εξής:
1.- Η ομάδα που θα καταλάβει την δωδέκατη (12η) θέση ξεκινάει με μηδέν (0) βαθμούς.
2.- Η ομάδα που θα καταλάβει την ενδέκατη (11η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από την δωδέκατη θέση (12η).
3.- Η ομάδα που θα καταλάβει την δέκατη (10η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από την δωδέκατη (12η).
4.- Η ομάδα που θα καταλάβει την ένατη (9η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από την δωδέκατη θέση (12η).
5.- Η ομάδα που θα καταλάβει την όγδοη (8η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από τη δωδέκατη θέση (12η).
6.- Η ομάδα που θα καταλάβει την έβδομη θέση (7η) θέση θα ξεκινήσει με το 1/3 των βαθμών διαφοράς που θα έχει από την δωδέκατη θέση (12η).

Όπου η σχετική διαίρεση δεν παράγει ακέραιο αριθμό τότε γίνεται στρογγυλοποίηση του αποτελέσματος προς τα επάνω.
Η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ΚΑΠ.
Η τελική κατάταξη των ομάδων στον νέο βαθμολογικό πίνακα της διαδικασίας των play-out θα αποτελέσει την πλήρωση των έξι (6) τελευταίων θέσεων της τελικής ενιαία κατάταξη της Επίλεκτης κατηγορίας.
Σε κάθε περίπτωση μετά τον προβιβασμό και υποβιβασμό των ομάδων της κατηγορίας αυτής την περίοδο 2016-2017 οι ομάδες της Επίλεκτης κατηγορίας θα παραμείνουν δώδεκα.
Οι τρεις (3) τελευταίες ομάδες της τελικής ενιαίας κατάταξης της Επίλεκτης κατηγορίας υποβιβάζονται κατευθείαν στην Ανώτερη κατηγορία (δηλαδή οι ομάδες που θα καταλάβουν την δέκατη έως την δωδέκατη θέση). Ο αριθμός των ομάδων που θα ανέλθουν στην Επίλεκτη Κατηγορία από την Ανώτερη, θα είναι ίσος με τον αριθμό που απαιτείται για να συμπληρωθούν οι δώδεκα (12) ομάδες της Επίλεκτης κατηγορίας. Σε κάθε περίπτωση, προηγείται η συμπλήρωση ομάδων προερχόμενες από τις ανώτερες κατηγορίες (Πίνακας 1).


-1
0
+1
Επίλεκτη
-3 στη Ανώτερη
-3 στην Ανώτερη
-3 στη Ανώτερη

+4 από Ανώτερη
+3 από Ανώτερη
+2 από Ανώτερη

-1 Πρωταθλητής

+1 από ΕΠΟ
Πίνακας 1: Περιπτώσεις προβιβασμού & υποβιβασμού ομάδων Επίλεκτης κατηγορίας


ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Το Πρωτάθλημα της Ανώτερης κατηγορίας της Α΄ Ερασ/κής κατηγορίας την περίοδο 2015-16 θα διεξαχθεί σε δύο (2) ομίλους των δεκατεσσάρων (14) ομάδων, σύνολο είκοσι οχτώ (28).
Ολοκληρώνονται οι διπλοί αγώνες (α΄ και β΄ γύρος σε κάθε όμιλο και σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων του ιδίου ομίλου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ΚΑΠ.
Στη συνέχεια οριστικοποιείται η κατάταξη των ομάδων από την πρώτη ( 1η) μέχρι την εικοστή όγδοη (28η) θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΠ.
Ο αριθμός των ομάδων που θα ανέλθουν στην Επίλεκτη κατηγορία από την Ανώτερη κατηγορία, θα είναι ίσος με τον αριθμό που απαιτείται για να συμπληρωθούν οι δώδεκα (12) ομάδες της Επίλεκτης κατηγορίας. Οι ομάδες που θα ανέλθουν, θα επιλεγούν κατά σειρά προτεραιότητας από τις πρώτες θέσεις της ενιαίας κατάταξης της Ανώτερης καταγορίας. 
Θα υποβιβαστούν στη Β΄ Ερασιτεχνική κατηγορία οι τέσσερις (4) τελευταίες ομάδες της ενιαίας κατάταξης της κατηγορίας αυτής. Σε κάθε περίπτωση μετά τον προβιβασμό και υποβιβασμό των ομάδων την περίοδο 2016-2017 οι ομάδες της Ανώτερης κατηγορίας θα παραμείνουν είκοσι οχτώ (28) (Πίνακας 2).

-1
0
+1
Ανώτερη
-4 στην Επίλεκτη
-3 στην Επίλεκτη
-2 στην Επίλεκτη

+3 από Επίλεκτη
+3 από Επίλεκτη
+3 από Επίλεκτη

-4 στην Β
-4 στην Β
-4 στην Β

+5 από Β
+4 από Β
+3 από Β
Πίνακας 2: Περιπτώσεις προβιβασμού & υποβιβασμού ομάδων Ανώτερης κατηγορίας

Β΄ κατηγορία Περιόδου 2015-16
Το πρωτάθλημα της κατηγορίας αυτής την περίοδο 2015-2016 διεξάγεται σε δύο (2) ομίλους των δεκαπέντε (15) ομάδων. [Σύνολο τριάντα (30)]
Αφού οριστικοποιηθεί η κατάταξη των ομάδων σε κάθε όμιλο και εν συνεχεία η οριστική ενιαία κατάταξη από την 1η μέχρι την 30η θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΠ, οι πρώτες ομάδες της κατηγορίας αυτής της ενιαίας τελικής κατάταξης , ανέρχονται στην Ανώτερη κατηγορία. Ο αριθμός των ομάδων που θα ανέλθουν, θα είναι ίσος με τον αριθμό που απαιτείται έτσι ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των 28 ομάδων στην Ανώτερη Κατηγορία (Πίνακας 3).


-1
0
+1
Β Ερασιτεχνική
-5 στην Ανώτερη
-4 στην Ανώτερη
-3 στη Ανώτερη

+4 από Ανώτερη
+4 από Ανώτερη
+4 από Ανώτερη
Πίνακας 3: Περιπτώσεις προβιβασμού & υποβιβασμού ομάδων Β΄ κατηγορίας

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αυξομείωσης του αριθμού των ομάδων των ανωτέρω κατηγοριών για οποιδήποτε απρόβλεπτο λόγω από την παρούσα προκήρυξη, ο αριθμός των ομάδων που θα προβιβαστούν ή θα υποβιβαστούν σε όλες τις κατηγορίες θα είναι ανάλογος του αριθμού αυξομείωσης.

Στον πίνακα 4, παρουσιάζονται όλες οι περιπτώσεις προβιβασμού και υποβιβασμού των ομάδων ανάλογα με την κατηγορία. Η 3η στήλη (-1), παρουσιάζει την περίπτωση ανόδου της πρωταθλήτριας ομάδας της ΕΠΣ Σερρών στην Γ΄ Εθνική χωρίς υποβιβασμό ομάδας από την Γ΄Εθνική στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Σερρών. Η 4η στήλη (0), παρουσιάζει τις περιπτώσεις: (α) ανόδου της πρωταθλήτριας ομάδας της ΕΠΣ Σερρών στην Γ΄ Εθνική με ταυτόχρονο υποβιβασμό ομάδας από την Γ΄Εθνική στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Σερρών και (β) μη ανόδου της πρωταθλήτριας ομάδας της ΕΠΣ Σερρών στην Γ΄ Εθνική με ταυτόχρονο μη υποβιβασμό ομάδας από την Γ΄Εθνική στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Σερρών. Η 5η στήλη (+1), παρουσιάζει την περίπτωση μη ανόδου της πρωταθλήτριας ομάδας της ΕΠΣ Σερρών στην Γ΄ Εθνική με ταυτόχρονο υποβιβασμό ομάδας από την Γ΄Εθνική στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Σερρών.

-1
0
+1
Επίλεκτη
12
-3 στη Ανώτερη
-3 στην Ανώτερη
-3 στη Ανώτερη


+4 από Ανώτερη
+3 από Ανώτερη
+2 από Ανώτερη


-1 Πρωταθλητής

+1 από ΕΠΟ
Ανώτερη
28
-4 στην Επίλεκτη
-3 στην Επίλεκτη
-2 στην Επίλεκτη


+3 από Επίλεκτη
+3 από Επίλεκτη
+3 από Επίλεκτη


-4 στην Β
-4 στην Β
-4 στην Β


+5 από Β
+4 από Β
+3 από Β
Β Ερασιτεχνική

-5 στην Ανώτερη
-4 στην Ανώτερη
-3 στη Ανώτερη


+4 από Ανώτερη
+4 από Ανώτερη
+4 από Ανώτερη
Πίνακας 4: Περιπτώσεις προβιβασμού & υποβιβασμού ομάδων ανάλογα με την κατηγορία και την αυξομείωση των ομάδων της Επίλεκτης κατηγορίαςΜΕ ΤΙΜΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο Γ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ                                  ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΟ Αθήνα (Με την παράκληση της έγκρισης)Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3